Reader Comments

Pod บุหรี่ไฟฟ้า

by Kirk Francis (2022-03-04)


Caliburn A2 Package เป็นพอตใหม่ Uwell Caliburn A2 Pod Sytem Method Kit ติดตั้งระบบเติมสารป้องกันการรั่วซึม ซึ่งสามารถบรรจุเกลือนิโคติน two มล. น้ำยาฟรีเบสได้ ชุดอุปกรณ์แต่ละชุดมาพร้อมกับฝักแบบรีฟิล Caliburn A2 สองชิ้นที่มีขดลวดตาข่ายเพื่อรสชาติที่ดียิ่งขึ้น ชุดนี้มีกรอบน้ำหนักเบาและการออกแบบที่บางเฉียบ พกพาสะดวกมาก. แสงที่ผสมแสงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้ลงตัวพอดีในดีไซน์ที่บางเพียง 6.4 มม.

Caliburn A2 Kit เป็นพอตใหม่ Uwell Caliburn A2 Pod Method Package ติดตั้งระบบเติมสารป้องกันการรั่วซึม ซึ่งสามารถบรรจุเกลือนิโคติน two มล. น้ำยาฟรีเบสได้ ชุดอุปกรณ์แต่ละชุดมาพร้อมกับฝักแบบรีฟิล Caliburn A2 สองชิ้นที่มีขดลวดตาข่ายเพื่อรสชาติที่ดียิ่งขึ้น ชุดนี้มีกรอบน้ำหนักเบาและการออกแบบที่บางเฉียบ พกพาสะดวกมาก. แสงที่ผสมแสงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้ลงตัวพอดีในดีไซน์ที่บางเพียง six.four มม.

Caliburn A2 Package เป็นพอตใหม่ Uwell Caliburn A2 Pod Technique Package ติดตั้งระบบเติมสารป้องกันการรั่วซึม ซึ่งสามารถบรรจุเกลือนิโคติน two มล. น้ำยาฟรีเบสได้ ชุดอุปกรณ์แต่ละชุดมาพร้อมกับฝักแบบรีฟิล Caliburn A2 สองชิ้นที่มีขดลวดตาข่ายเพื่อรสชาติที่ดียิ่งขึ้น ชุดนี้มีกรอบน้ำหนักเบาและการออกแบบที่บางเฉียบ พกพาสะดวกมาก. แสงที่ผสมแสงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้ลงตัวพอดีในดีไซน์ที่บางเพียง 6.four มม.

Caliburn A2 Package เป็นพอตใหม่ Uwell Caliburn A2 Pod System Package ติดตั้งระบบเติมสารป้องกันการรั่วซึม ซึ่งสามารถบรรจุเกลือนิโคติน 2 มล. น้ำยาฟรีเบสได้ ชุดอุปกรณ์แต่ละชุดมาพร้อมกับฝักแบบรีฟิล Caliburn A2 สองชิ้นที่มีขดลวดตาข่ายเพื่อรสชาติที่ดียิ่งขึ้น ชุดนี้มีกรอบน้ำหนักเบาและการออกแบบที่บางเฉียบ พกพาสะดวกมาก. แสงที่ผสมแสงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้ลงตัวพอดีในดีไซน์ที่บางเพียง six.4 มม.