Reader Comments

دکتر مهشید الله وردی

by Leonore Spinks (2022-12-11)


دکتر مهشید الله وردی
روان درمانگر بزرگسال با رویکرد پویشی کوتاه مدت (ISTDP)
درباره من


تحصیلات و دوره های تخصصی
کارشناس روانشناسی بالینی – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رودهن – (1375-1371)

کارشناس ارشد مشاوره خانواده – دانشگاه الزهرا – (1382-1380)

10 years agoدکترا تخصی روانشناسی – دانشگاه علوم و تحقیقات – واحد امارات – (1401-1397)

فعالیت ها و حوزه های تخصصی درمانی
شماره پروانه نظام روانشناسی ۱۵۰۶
رواندرمانگر ISTDP – از انجمن بین المللی IEDTA

رواندرمانگر – مرکز روانشناسی بینش نو – زیر نظر دکتر نیما قربانی (1399 تا کنون)

رواندرمانگر – مرکز روانشناسی جسم و ذهن – (1398-1394)

رواندرمانگر – مرکز روانشناسی بینش زندگی( وفور) – (1399-1396)

رواندرمانگر – مرکز روانشناسی مهرگان پژوه – (1397-1394)

رواندرمانگر – مرگز روانشناسی دانش – (1385 تا کنون)

مسئول فنی – مرکز روانشناسی دانش – (1385-1389)
1391: تدریس دوره مهارتهای زندگی به دعوت شهرداری منطقه 16تهران
1384: مدرس دوره احیای نقش مشاوره ای معلم برای معلمان مقطع راهنمایی منطقه 4 تهران
1383: روانشناس مرکز روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
1383:روانشناس مرکز روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
فعالیت ها آموزشی و پژوهشی
دوره سوپرویژنی ISTDP – سوپروایزرها: دکتر نیما قربانی و جان فردریکسون (از سال 1395 تا کنون)

دوره ها و کار گاه ها :

از شیفتگی تا شفقت –مدرس: دکتر نیما قربانی
از تملک تا تعلق – مدرس: دکتر نیما قربانی
دفاع بدوی یا نگاه بدوی- مدرس: دکتر نیما قربانی
ناهشیاری چیست – مدرس: دکتر نیما قربانی
جبر اختیاری یا اختیارجبری – مدرس: دکتر نیما قربانی
دوره پایه و پیشرفته MINDFULNESS بهشیاری – مدرس: دکتر امیرحسین ایمانی
دوره پایه و پیشرفته MBSR کاهش استرس – مدرس: دکتر امیرحسین ایمانی
کارگاه تعبیر رویا
کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی
کار گاه آموزشی طرح آموزشی زندگی خانوارFLE
کارگاه آموزشی مهارتهای پیش از ازدواج PME
کارگاه آموزشی ازدواج وخانواده
کارگاه آموزشی فرزند پروری
کارگاه آموزشی مقدمه ای بر سکسولوژی – تشخیص و درمان اختلالات جنسی
دوره آموزشی هیپنوتیزم – ریلکسیشن – خود هیپنوتیزم – دگر هیپنوتیزم – مدرس: دکتر ساعد احمدی